Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων
Ονομα Μαθήματος: Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων
Κωδικός Μαθήματος: 183
Υποχρεωτικότητα Μαθήματος: Θ/ΑΠ. Μικτό ΓΕΝΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ
Εβδομαδιαίες ώρες θεωρίας/εργαστηρίου/
ασκ.πράξης
4 (2 Θ +2 ΑΠ)
Διδακτικές μονάδες: 5
Τυπικό εξάμηνο διδασκαλίας: 1
Περιγραφή μαθήματος:

Σκοπός του Μαθήματος :

Να διδαχθούν οι σπουδαστές το περιβάλλον των επιχειρήσεων, τους μεθόδους διοίκησης και οργάνωσης και το ρόλο που θα έχουν οι ίδιοι ως μελλοντικά στελέχη επιχειρήσεων.

Στόχοι του μαθήματος :

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος ο σπουδαστής θα είναι σε θέση :

 • Να κατανοεί τη δομή μιας επιχείρησης
 • Να γνωρίζει το ρόλο και την ευθύνη του κάθε τομέα της
 • Να εφαρμόζει τις γνώσεις του για αναδιοργάνωση όταν χρειάζεται.
 • Να διαχειρίζεται τον δικό του τομέα με τον καλύτερο τρόπο στα πλαίσια του συνόλου της επιχείρησης. 

Αναλυτική περιγραφή του μαθήματος

 •          Εννοιολογική προσέγγιση της οργάνωσης και διοίκησης των επιχειρήσεων.
 •          Ανάλυση των λειτουργιών της επιχείρησης.
 •          Θεωρίες και τάσεις της σύγχρονης οργάνωσης και διοίκησης
 •          Διαδικασίες λήψης των αποφάσεων.
 •          Εξέταση προβλημάτων και θέματα για συζήτηση σε κάθε ενότητα.

 

Βιβλιογραφία

 1. Τζωρτζάκη Κ., Τζωρτζάκη Α., 1992, Οργάνωση και Διοίκηση. Εκδ. ιδίου
 2. Χολέβας Γ., 1993, Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων. Εκδ. Το οικονομικό
 3. Patzick M., Bruce C., 1993, Μανατζμεντ  Εκδόσεις Κλειδάριθμος
 4. Κανελλόπουλος Χ., 1990, Μανατζμεντ, Αποτελεσματική διοίκηση, International publishing
 5. Παπανίκος Γ., Ποζιός Γ., 1993, Οργάνωση και διοίκηση επιχειρήσεων, Εκδόσεις Αιας Educational Consulting
 6. Τερζίδης K., 2004, Μανατζμεντ. Στρατηγική προσέγγισηEκδ. Σύγχρονη Eκδοτική Αθήνα.
 7. Πατρινός Δ., Αναστασίου Α.,  2006, Μανατζμεντ. Εισαγωγή στη Διοίκηση των επιχειρήσεων. Εκδόσεις ΕΛΛΗΝ

Copyright 2015 - ΤΕΙ Θεσσαλίας - Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής - All Rights Reserved