Εισαγωγή στην Πληροφορική
Ονομα Μαθήματος: Εισαγωγή στην Πληροφορική
Κωδικός Μαθήματος: 194
Υποχρεωτικότητα Μαθήματος: ΜΓΥ
Εβδομαδιαίες ώρες θεωρίας/εργαστηρίου/
ασκ.πράξης
2Θ+2Ε = 4
Διδακτικές μονάδες: 5
Τυπικό εξάμηνο διδασκαλίας: 1
Περιγραφή μαθήματος:

Σκοπός του Μαθήματος :

Σκοπός του μαθήματος είναι να αποκτήσουν οι σπουδαστές γνώσεις σχετικές με τις βασικές έννοιες της πληροφορικής σε επίπεδο υλικού, λογισμικού και υπηρεσιών. Να αποκτήσουν γνώσεις σχετικές με την ασφάλεια των υπολογιστικών συστημάτων καθώς και των ηλεκτρονικών συναλλαγών. Επίσης να αποκτήσουν βασικές δεξιότητες στη χρήση βασικών εφαρμογών Πληροφορικής που αφορούν την επεξεργασία δεδομένων. 

Στόχοι του μαθήματος :

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος ο σπουδαστής είναι σε θέση να:

 • Να γνωρίζουν τις βασικές λειτουργίες ενός Η/Υ.
 • Να κατανοούν και να αναπαριστούν δεδομένα σε διαφορετικά αριθμητικά συστήματα.
 • Να γνωρίζουν τους διαφορετικούς τύπους υπολογιστικών συστημάτων και την εξέλιξη τους.
 • Να γνωρίζουν τα δομικά στοιχεία ενός υπολογιστικού συστήματος και μπορούν να περιγράψουν τη σημασία του καθενός στη λειτουργία του Η/Υ.
 • Να μπορούν να διακρίνουν τις διαφορετικές κατηγορίες λογισμικού και τις εφαρμογές τους.
 • Να γνωρίσουν υπηρεσίες συναφείς με οικονομικές συναλλαγές (Ηλεκτρονικό Εμπόριο, Ηλεκτρονικές Συναλλαγές).
 • Να γνωρίσουν τους κινδύνους που απορρέουν από τη χρήση τέτοιων υπηρεσιών καθώς και των τρόπων προστασίας.
 • Να χειρίζονται βασικές εφαρμογές λογισμικού ευρείς χρήσης (επεξεργασία κειμένου, λογιστικά φύλλα, λογισμικό παρουσιάσεων και επικοινωνίας). Επίσης να μπορούν να χειρίζονται βασικέ υπηρεσίες του διαδικτύου (Υπηρεσίες αναζήτησης, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, επικοινωνίας). 

Αναλυτική Περιγραφή του μαθήματος:

 • Βασικές δομές πληροφορίας των υπολογιστικών συστημάτων και μονάδες μέτρησης.
 • Τρόπος αναπαράστασης της Πληροφορίας, συστήματα αρίθμησης.
 • Βασικές λειτουργίες – πράξεις των υπολογιστικών συστημάτων.
 • Ιστορική εξέλιξη, τύποι υπολογιστικών συστημάτων.
 • Δομή και λειτουργία υπολογιστή, περιφερειακές συσκευές.
 • Είδη, κατηγορίες λογισμικού.
 • Εφαρμογές υπολογιστών στη σύγχρονή ζωή – νέες υπηρεσίες.
 • Βασικές αρχές ηλεκτρονικού εμπορίου.
 • Κίνδυνοι από τη χρήση Η/Υ και e-Υπηρεσιών
 • Τρόποι προστασίας (τεχνικές κρυπτογράφησης, ψηφιακά πιστοποιητικά, ψηφιακές υπογραφές).

Στο εργαστηριακό μέρος του μαθήματος:

Γνωριμία με Πλατφόρμες ασύγχρονης εκπαίδευση.

Διαδίκτυο, αναζήτηση πληροφοριών, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.

Βασικές έννοιες επεξεργασίας κειμένου (μορφοποίηση κειμένου, κουκίδες αρίθμηση, περιγράμματα, αρίθμηση σελίδων, εισαγωγή εικόνων, πίνακες)

Προχωρημένες έννοιες επεξεργασίας κειμένου (Σελιδοποίηση, πίνακας περιεχομένων, συγχώνευση αλληλογραφίας, αναθεώρηση εγγράφου).

Λογιστικά φύλλα (Περιβάλλον λογιστικών φύλλων, εισαγωγή δεδομένων, μορφοποιήσεις, βασικές οικονομικές, μαθηματικές, αλφαριθμητικές, λογικές συναρτήσεις). 

Βιβλιογραφία:

 1. Ζωγόπουλος Ε., 2004, Ο Κόσμος της Πληροφορικής , Εκδόσεις Κλειδάριθμος
 2. Τσουροπλης Α. Κλημόπουλος Κ., 2005, Εισαγωγή στην Πληροφορική, Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών
 3. Γκαγκάτσιου Ε., 2002, Ελληνικό Ofice XP Βήμα προς Βήμα 6 σε 1, Εκδόσεις Γκιούρδας,.
 4. Ξαρχάκος K. Καρολίδης Δ., 2007, Χρηση Η/Υ, Εκδόσεις  Άβακας
 5. Frye C., 2003, Ελληνικό Microsoft Excel 2003 Βήμα – Βήμα, Εκδόσεις Κλειδαριθμος,
 6. Αναστασόπουλος Β., Σκόδρας Α., 2001, Εισαγωγή στην Πληροφορική, Εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα
 7. Καλαφατούδης Σ., Κοίλιας Χ., κα, 2002, Εισαγωγή στην Πληροφορική και Χρήση Υπολογιστή, Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών, Αθήνα,.
 8. Παπαδάκης Σ., Χατζηπέρης Ν., 2002, Εισαγωγή στην Πληροφορική και την Χρήση Υπολογιστή, Εκδόσεις Μεταίχμιο, Αθήνα,.
 9. Beekman G., 2002, Εισαγωγή στην Πληροφορική , Εκδόσεις Γκιούρδα,.

Copyright 2015 - ΤΕΙ Θεσσαλίας - Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής - All Rights Reserved