ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
Ονομα Μαθήματος: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
Κωδικός Μαθήματος: 191
Υποχρεωτικότητα Μαθήματος: ΜΓΥ
Εβδομαδιαίες ώρες θεωρίας/εργαστηρίου/
ασκ.πράξης
2Θ+2ΑΠ = 4
Διδακτικές μονάδες: 5
Τυπικό εξάμηνο διδασκαλίας: 1
Περιγραφή μαθήματος:

Σκοπός του Μαθήματος :

Γενικός σκοπός  του μαθήματος είναι να κατανοήσουν  οι  σπουδαστές  τις  βασικές  αρχές, έννοιες  και  κανόνες  καθώς  και  τις λογιστικές  εργασίες  της  λογιστικής  επιστήμης. 

Στόχοι του μαθήματος :

Με την ολοκλήρωση  της  διδασκαλίας   του μαθήματος οι σπουδαστές  θα  είναι σε θέση, να γνωρίζουν  τη  λειτουργία  και  το περιεχόμενο    των λ/σμών  της  γενικής  λογιστικής  (ομάδες  1-8),  καθώς  και  τις  λογιστικές  εργασίες σε  μια  επιχείρηση.

Αναλυτική Περιγραφή του μαθήματος:

ΑΡΧΕΣ,  ΕΝΝΟΙΕΣ  ΚΑΙ  ΚΑΝΟΝΕΣ  ΤΗΣ  ΓΕΝΙΚΗΣ  ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

Εισαγωγή  στη  λογιστική.  Προσδιορισμός  και  απεικόνιση  της  περιουσίας.  Παρακολούθηση  των  μεταβολών  της  περιουσίας. Λογαριασμοί.  Ε.Γ.Λ.Σ.  Διγραφικές  (διπλογραφικές) εφαρμογές.  Ιταλικό  (κλασικό)  σύστημα  λογιστικών  εγγραφών.  Λογιστικά βιβλία  και  φορολογικά  στοιχεία.  Αμιγείς,  μικτοί,  διάμεσοι,  αντίθετοι,  μεταβατικοί  λογαριασμοί.  Προσδιορισμός  των οικονομικών  αποτελεσμάτων.

 

Βιβλιογραφία:

  1. Αναστασίου Θ., 2007, Γενική  Λογιστική, Εκδόσεις  Α. Α. Λιβάνη
  2. Καρδακάρης Κ., 2008, Γενική  Λογιστική, Εκδόσεις  ΕΛΛΗΝ
  3. Μπαλλής Θ., 2001, Σύγχρονη  χρηματοοικονομική  λογιστική, Εκδόσεις  ΤΟ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ
  4. Κοντάκος Α., 2006, Γενική  λογιστική, Εκδόσεις ΕΛΛΗΝ
  5. Λεοντάρης Μ., 2008, Γενική  λογιστική, Εκδόσεις  ΠΑΜΙΣΟΣ

Copyright 2015 - ΤΕΙ Θεσσαλίας - Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής - All Rights Reserved