Εισαγωγή στη Χρηματοοικονομική
Ονομα Μαθήματος: Εισαγωγή στη Χρηματοοικονομική
Κωδικός Μαθήματος: 293
Υποχρεωτικότητα Μαθήματος: ΜΓΥ
Εβδομαδιαίες ώρες θεωρίας/εργαστηρίου/
ασκ.πράξης
2Θ+2ΑΠ = 4
Διδακτικές μονάδες: 5
Τυπικό εξάμηνο διδασκαλίας: 2
Περιγραφή μαθήματος:

Σκοπός του Μαθήματος :

Να διδαχθούν οι σπουδαστές τα οικονομικά δεδομένα των επιχειρήσεων, την Νομική και οργανωτική δομή τους και τα ενδεχόμενα αποτελέσματα από τη λειτουργία τους.

Στόχοι του μαθήματος :

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος ο σπουδαστής θα είναι σε θέση :

 •          Να κατανοεί τα σύνθετα προβλήματα οικονομικού περιεχομένου των επιχειρήσεων.
 •          Να γνωρίζει τρόπους αντιμετώπισης των προβλημάτων αυτών.
 •          Να επιλέγει και να εφαρμόζει κατάλληλες λύσεις.

 

Αναλυτική περιγραφή του μαθήματος

 •          Έννοια και διακρίσεις των επιχειρήσεων.
 •          Επιχείρηση και οικονομικά συστήματα.
 •          Επιχείρηση και περιβάλλον.
 •          Οικονομικές λειτουργίες των επιχειρήσεων.
 •          Αποτελεσματικότητα,οικονομικότητα,παραγωγικότητα,αποδοτικότητα,δυναμικότητα.
 •          Επιχειρηματικό κέρδος.
 •          Το μέλλον της επιχείρησης ως θεσμός.
 •          Θέματα για συζήτηση και πρακτική εξάσκηση.

 

Βιβλιογραφία

 1. Τσιακλάγκαννος Α,. 2001, Οικονομική των επιχειρήσεων. Εκδ. Κυριακίδης,
 2. Κιόχος Π., 1996, Ιδιωτική οικονομική.  Εκδ. Σταμούλη
 3. Ιθακήσιος Δ., 1994, Εισαγωγή στην γενική οικονομική των επιχειρήσεων Σύγχρονη εκδοτική
 4. Lehman M,R., Χρυσοκέρης Ι., 1980, Γενική οικονομική των επιχειρήσεων, Εκδ. Σμπίλια

Copyright 2015 - ΤΕΙ Θεσσαλίας - Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής - All Rights Reserved