Μακροοικονομική Θεωρία και Πολιτική
Ονομα Μαθήματος: Μακροοικονομική Θεωρία και Πολιτική
Κωδικός Μαθήματος: 296
Υποχρεωτικότητα Μαθήματος: ΜΓΥ
Εβδομαδιαίες ώρες θεωρίας/εργαστηρίου/
ασκ.πράξης
2Θ+2ΑΠ = 4
Διδακτικές μονάδες: 5
Τυπικό εξάμηνο διδασκαλίας: 2
Περιγραφή μαθήματος:

Σκοπός του Μαθήματος :

Να διδαχθούν οι σπουδαστές τα οικονομικά συστήματα, την έννοια των αγαθών και της παραγωγής, και την διαδικασία διαμόρφωσης των τιμών των αγαθών και των αμοιβών των συντελεστών της παραγωγής στο σύστημα της ανταγωνιστικής οικονομίας.

Στόχοι του μαθήματος :

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος ο σπουδαστής θα είναι σε θέση :

 •          Να κατανοεί ο σπουδαστής πως διαμορφώνονται οι τιμές στις διάφορες μορφές αγοράς.
 •          Να γνωρίζει το ρόλο του κόστους και των κερδών.
 •          Να ερμηνεύει τη συμπεριφορά των καταναλωτών και των παραγωγών.
 •          Να αναγνωρίζει τη δημιουργία κατευθυνόμενης αγοράς (τραστ, καρτέλ, κλπ) 

Αναλυτική περιγραφή του μαθήματος

 • Εισαγωγή στην έννοια των οικονομικών αγαθών, της παραγωγής και των συντελεστών της παραγωγής.
 • Ο σχηματισμός των τιμών και οι διαφοροποιήσεις τους.
 • Οι μορφές της αγοράς μέσα στις οποίες δραστηριοποιούνται οι παραγωγοί και κινούνται οι καταναλωτές.(Μονοπώλια, ολιγοπώλια, Μονοπωλιακός ανταγωνισμός, πλήρης ανταγωνισμός).
 • Πολιτική παρέμβασης στην αγορά.
 • Θέματα για συζήτηση και πρακτική εξάσκηση. 

Βιβλιογραφία

 1. Παπαβασιλείου Δ., 2002, Μικροοικονομική θεωρία κ Πολιτική, Εκδ. Λιβάνη
 2. Κώστη Γ., Πετράκη-Κώστη Α., 1997, Μικροοικονομική. Εκδ. Το Οικονομικό
 3. Δρανδάκη Ε., Μπήτρος Γ., Μπαλτάς Ν., 1993, Μικροοικονομική θεωρία. Εκδ. Το Οικονομικό
 4. Hal V., 1992 Μικροοικονομική. Εκδ. Κριτική
 5. Πουρναράκη- Χ κων/νου., 2007, Αρχές Οικονομικής Εκδ. Ζυγός

Copyright 2015 - ΤΕΙ Θεσσαλίας - Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής - All Rights Reserved