ΑΓΓΛΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ
Ονομα Μαθήματος: ΑΓΓΛΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ
Κωδικός Μαθήματος: 392
Υποχρεωτικότητα Μαθήματος: ΜΕΥ
Εβδομαδιαίες ώρες θεωρίας/εργαστηρίου/
ασκ.πράξης
2Θ+2ΑΠ = 4
Διδακτικές μονάδες: 5
Τυπικό εξάμηνο διδασκαλίας: 3
Περιγραφή μαθήματος:

Σκοπός του Μαθήματος :

Να διδαχθούν οι σπουδαστές λεξιλόγιο αγγλικών όρων και αγγλικής επιχειρησιακής αλληλογραφίες.

Στόχοι του μαθήματος :

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος ο σπουδαστής θα είναι σε θέση :

 •          Να γνωρίζει ένα αναπτυγμένο λεξιλόγιο οικονομικών όρων.
 •          Να κατανοεί ικανοποιητικά την αγγλική αλληλογραφία.
 •          Να μπορεί να επικοινωνεί με επιχειρήσεις του εξωτερικού στην αγγλική γλώσσα.
 •          Να περιγράφει επιχειρηματικά σχέδια στην αγγλική γλώσσα.
 •          Να διεξάγει επιχειρησιακές συνομιλίες. 

Αναλυτική περιγραφή του μαθήματος

 •          Ορολογία αγγλικής γλώσσας.
 •          Γραπτή και προφορική επικοινωνία στην αγγλική.
 •          Μέθοδοι σύνταξη εμπορικών επιστολών και επιχειρησιακών αναφορών.
 •          Θέματα για εφαρμογή και πρακτική εξάσκηση. 

Βιβλιογραφία

 1.        Σιβρίδου Φ., 2009, Basic Bussiness English, Eκδ. Interbooks
 2.        Σιβρίδου Φ ., 2009, Essay writing, Εκδ. Interbooks
 3.        Αποστόλου Ε., 1992, Αγγλική εμπορική αλληλογραφία, Εκδ. Σταμούλη
 4.        Allere Τ., 1993, Oxfond dictionary of business English, Oxfond university press
 5.        Grant D., Mclarty R., 2001, Business Basics: workbook, Oxfond university press

 

 

 

Copyright 2015 - ΤΕΙ Θεσσαλίας - Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής - All Rights Reserved