ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ
Ονομα Μαθήματος: ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ
Κωδικός Μαθήματος: 393
Υποχρεωτικότητα Μαθήματος: ΜΕΥ
Εβδομαδιαίες ώρες θεωρίας/εργαστηρίου/
ασκ.πράξης
2Θ+2ΑΠ = 4
Διδακτικές μονάδες: 5
Τυπικό εξάμηνο διδασκαλίας: 3
Περιγραφή μαθήματος:

Σκοπός μαθήματος:

Να γνωρίσουν οι σπουδαστές σε βάθος το περιεχόμενο και την λειτουργία των λογαριασμών των ομάδων του  Γ. Λ. Σ της Γενικής Λογιστικής του Ε.Γ.Λ.Σ.

Στόχοι του μαθήματος:

Με την ολοκλήρωση της διδασκαλίας του μαθήματος οι σπουδαστές να αφομοιώσουν τη λειτουργία και το περιεχόμενο των λογαριασμών του Ε.Γ.Λ.Σ. πέρα από τους συνηθισμένους λογαριασμούς της Γενικής Λογιστικής.

Αναλυτική περιγραφή του μαθήματος

Λογιστική εισαγωγών και εξαγωγών. Ενδοκοινοτικές συναλλαγές. Λογιστική υποκαταστημάτων. Λογιστική παραγγελιοδόχων και αντιπροσώπων. Λογιστική πολλών κλάδων εκμετάλλευσης.  Υπολογισμός Βραχυχρόνιων αποτελεσμάτων. Λογαριασμοί τάξης. 

Βιβλιογραφία:

  1. Σακελής Ε., 2000, Το ελληνικό γενικό λογιστικό σχέδιο. ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΒΡΥΚΟΥ Ε. Ε
  2. Γρηγοράκος Θ., 2008, Ανάλυση –Ερμηνεία του Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου,  ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΝΤ  Ν. ΣΑΚΚΟΥΛΑ.
  3. ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ-ΕΜΠΟΡΙΟΥ, 1987, Ελληνικό γενικό λογιστικό σχέδιο. β΄έκδοση, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΛΚΕΠΑ
  4. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Θ., 2007, Γενική λογιστική, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΦΟΙ ΛΙΒΑΝΗ
  5. Σαρσέντης Β., 1993, Ενιαία λογιστική, Σταμούλη Α.Ε

Copyright 2015 - ΤΕΙ Θεσσαλίας - Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής - All Rights Reserved