Διοίκηση Ανθρωπίνων πόρων
Ονομα Μαθήματος: Διοίκηση Ανθρωπίνων πόρων
Κωδικός Μαθήματος: 495
Υποχρεωτικότητα Μαθήματος: ΜΕΥ
Εβδομαδιαίες ώρες θεωρίας/εργαστηρίου/
ασκ.πράξης
2Θ+2ΑΠ = 4
Διδακτικές μονάδες: 5
Τυπικό εξάμηνο διδασκαλίας: 4
Περιγραφή μαθήματος:

Σκοπός του Μαθήματος :

Να διδαχθούν οι σπουδαστές  τις θεωρίες της διοίκησης του ανθρώπινου δυναμικού των επιχειρήσεων, την πολιτική των αμοιβών, την αξιολόγηση και στελέχωση των θέσεων των επιχειρήσεων.

Στόχοι του μαθήματος :

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος ο σπουδαστής θα είναι σε θέση :

 • Να κατανοεί τη σπουδαιότητα της εργασίας στην επιχείρηση.
 • Να αξιολογεί προσόντα, αμοιβές και παραγωγικότητα για τη στελέχωση των επιχειρήσεων.
 • Να χειρίζεται και να εφαρμόζει πολιτικές κινήτρων για τη μεγαλύτερη αποδοτικότητα της εργασίας. 

Αναλυτική περιγραφή του μαθήματος

 • Έννοια του συντελεστή εργασία στην παραγωγή της επιχείρησης.
 • Ανάλυση και αξιολόγηση της εργασίας.
 • Προϋποθέσεις αποδοτικότητας.
 • Συστήματα και πολιτική αμοιβών.
 • Στελέχωση των θέσεων των επιχειρήσεων.
 • Θέματα για συζήτηση και πρακτική εξάσκηση. 

Βιβλιογραφία

 1. Χυτήρης Λ., 2001, Διοίκηση ανθρωπίνων πόρων, Εκδ. Interbooks
 2. Σηροτύρη, Κουφίδου Στ., 1997, Διοίκηση ανθρωπίνων πόρων, Ανίκουλας
 3. Τερζίδης Κ., Τζωρτζάκης Κ., 2004, Διοίκηση ανθρωπίνων πόρωνRosili  
 4. Παπαλεξανδρη Ν., Μπουραντάς Δ., 2003, Διοίκηση ανθρωπίνων πόρων Εκδ. Μπένου
 5. Βαξεβαωίδου Μ., Ρεωλείτης Π., 2008, Μάνατζμεντ ανθρωπίνων πόρων – θεωρία και πράξη, Προπομπός

Copyright 2015 - ΤΕΙ Θεσσαλίας - Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής - All Rights Reserved