Λογιστική Κόστους Ι
Ονομα Μαθήματος: Λογιστική Κόστους Ι
Κωδικός Μαθήματος: 491
Υποχρεωτικότητα Μαθήματος: ΜΕ
Εβδομαδιαίες ώρες θεωρίας/εργαστηρίου/
ασκ.πράξης
2Θ+2ΑΠ = 4
Διδακτικές μονάδες: 5
Τυπικό εξάμηνο διδασκαλίας: 4
Περιγραφή μαθήματος:

Σκοπός μαθήματος:

Σκοπός του μαθήματος είναι να κατανοήσουν οι σπουδαστές τα συστήματα και μεθόδους κοστολόγησης στα πλαίσια της ομάδας 9 του Ε. Γ. Λ. Σ

 

Στόχοι του μαθήματος:

Με την ολοκλήρωση της διδασκαλίας του μαθήματος οι σπουδαστές να αφομοιώσουν τις λογιστικο-οργανωτικές τεχνικές που θα συναντήσουν να εφαρμόζονται στις επιχειρήσεις όταν μετά την αποφοίτηση τους ζητήσουν να εργαστούν, καθώς και τις αρχές τους κανόνες και τα συστήματα κοστολόγησης με την ομάδα 9 του Ε.Γ.Λ.Σ.

 

Αναλυτική περιγραφή του μαθήματος

Έννοια του κόστους, του εξόδου και της δαπάνης, κατηγορίες κόστους. Κοστολογική Οργάνωση της επιχείρησης. Διαδικασία και τεχνική της κοστολογήσεως. Συστήματα κοστολογήσεως. Κοστολόγηση εξατομικευμένης παραγωγής και κοστολόγηση μαζικής (κατά φάση) παραγωγής σύμφωνα με την ομάδα 9  των εκμεταλλεύσεων του Ε. Γ. Λ. Σ. Ασκήσεις σε κάθε ενότητα

 

Βιβλιογραφία:

  1. Σακελη Ε., 1997, Η ομάδα 9 του Ε.Γ.Λ.Σ σε μηνιαία βάση. Μηνιαία αποτελέσματα και μηνιαιοι ισολογισμοι, Εκδόσεις Βρυκους, ο.ε
  2. Γρηγορακος Θ., 2008, Ανάλυση – ερμηνεία του Ε.Γ.Λ.Σ, Εκδόσεις Σακκουλα
  3. Κεχρας Ι., Μαυροκορδατος Ι., Παπαγιαννης Δ., 2008, Βιβλίο αποθήκης βραχυχρόνιο αναλυτική λογιστική & κοστολογίες, Εκδόσεις Σταμουλης
  4. Λεονταρης Μ., 2001, Οργάνωση κοστολογίου ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΜΙΣΟΣ
  5. Κεχρας Ι., 2009, Συστήματα κοστολόγησηςΕκδόσεις Αθ. Σταµούλη

Copyright 2015 - ΤΕΙ Θεσσαλίας - Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής - All Rights Reserved