Κλαδική Λογιστική
Ονομα Μαθήματος: Κλαδική Λογιστική
Κωδικός Μαθήματος: 596
Υποχρεωτικότητα Μαθήματος: ΕΥ
Εβδομαδιαίες ώρες θεωρίας/εργαστηρίου/
ασκ.πράξης
2Θ+2ΑΠ = 4
Διδακτικές μονάδες: 5
Τυπικό εξάμηνο διδασκαλίας: 5
Περιγραφή μαθήματος:

Σκοπός του Μαθήματος :

Γενικός σκοπός  του μαθήματος είναι να αποκτήσουν οι σπουδαστές γνώσεις σχετικές  με τρείς βασικούς κλάδους της οικονομίας : τον ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ,τον ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΟ και τον ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ.

Στόχοι του μαθήματος :

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος ο σπουδαστής είναι σε θέση να:

 •          Να αναγνωρίζει τις ιδιαιτερότητες και ιδιομορφίες των τριών βασικών  κλάδων της οικονομίας : τον ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ,τον ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΟ και τον ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ.
 •          Να γνωρίζει εξειδικευμένα θέματα αναφορικά με τη δομή ,οργάνωση και τις λογιστικές ιδιαιτερότητες των ξενοδοχειακών, ναυτιλιακών και τραπεζικών μονάδων.
 •          Να κατανοεί τον τρόπο οργάνωσης των παραπάνω μονάδων και το φορολογικό- νομικό πλαίσιο εντός του οποίου αυτές λειτουργούν.
 •          Να περιγράφει , να αναλύει και να χρησιμοποιεί  τα κλαδικά λογιστικά σχέδια.
 •          Να χειρίζεται αποτελεσματικά ειδικά λογιστικά θέματα.
 •          Να γνωρίζει να επικοινωνεί μέσω υπολογιστών σε ένα περιβάλλον δικτύου ή μέσω του Διαδικτύου

 

Αναλυτική Περιγραφή του μαθήματος:

 •          ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
 •          ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕΣΩ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΧΡΗΣΗΣ
 •          ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΟΥ ΤΕΛΟΥΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
 •          ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ & ΤΗΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

 

Α. ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ

Α1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ ,ΕΝΝΟΙΑ & ΑΡΧΕΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

Α2.ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΠΙΧ/ΣΗΣ

Α3.ΠΑΘΗΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΠΙΧ/ΣΗΣ

Α4.ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΠΛΟΙΩΝ

Α5.ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ

Α6.ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ  ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΩΝ

 

Β. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ

Β1.ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ,ΣΚΟΠΟΣ & ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

Β2.ΒΑΣΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

Β3.ΙΔΙΟΜΟΡΦΙΕΣ ΤΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

Β4.ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ

Β5.ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ - ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Β6.ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ & ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ  ΤΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧ.ΕΠΙΧ/ΣΗΣ

Β7.ΤΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΩΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΝΤΑΣΗΣ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Β8.ΚΛΑΔΟΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ

Β9.ΑΡΧΕΣ &ΣΤΑΔΙΑ ΤΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ

 

Γ. ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ

Γ1.ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ,ΣΚΟΠΟΣ & ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

Γ2.ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

Γ3. ΒΑΣΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ.

Γ4. ΙΔΙΟΜΟΡΦΙΕΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

Γ5. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΠΑΘΗΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΤΡΑΠΕΖΩΝ

Γ6.ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

 

Βιβλιογραφία:

 1. Ασβεστα Σ., Πετροπουλου Γ., 2009, Κλαδική λογιστική, Αθανασιαδης
 2. Λεκαρακου-Νιζαμη  Κ., 2001, Ναυτιλιακή λογιστική, Λεκαρακου
 3. Λεκαρακου-Νιζαμη  κ., 2001, Ξενοδοχειακηιακή λογιστική, Λεκαρακου
 4. Καραχοτζιδης Δ. Σαρλης Κ., 1989, Ξενοδοχειακή λογιστική, Ιnterbooks
 5. Γκικας Δ., 2006, Χρηματοοικονομική λογιστική-international financial reporting standards, Μπενου

Copyright 2015 - ΤΕΙ Θεσσαλίας - Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής - All Rights Reserved