Λογιστική Κόστους ΙΙ
Ονομα Μαθήματος: Λογιστική Κόστους ΙΙ
Κωδικός Μαθήματος: 591
Υποχρεωτικότητα Μαθήματος: ΜΕ
Εβδομαδιαίες ώρες θεωρίας/εργαστηρίου/
ασκ.πράξης
2Θ+2ΑΠ = 4
Διδακτικές μονάδες: 5
Τυπικό εξάμηνο διδασκαλίας: 5
Περιγραφή μαθήματος:

Σκοπός του Μαθήματος :

Γενικός σκοπός  του μαθήματος είναι να αποκτήσουν οι σπουδαστές γνώσεις σχετικές  με το Πρότυπο Κόστος, το Νεκρό Σημείο Ισορροπίας του κύκλου εργασιών των επιχειρήσεων και τους Προϋπολογισμούς. 

Στόχοι του μαθήματος :

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος ο σπουδαστής είναι σε θέση να εκτιμά την αναγκαιότητα και χρησιμότητα της κοστολόγησης μέσα από εκπαιδευτικές διαδικασίες που θα έχουν προηγηθεί και περιλαμβάνουν πρακτικές εφαρμογές και θεωρητικές προσεγγίσεις για το Νεκρό Σημείο Ισορροπίας του κύκλου εργασιών των επιχειρήσεων, του Πρότυπου Κόστους και την κατάρτιση των Προϋπολογισμών στις επιχειρήσεις για τη λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων. 

Αναλυτική Περιγραφή του μαθήματος:

 • Έννοια και σκοπός της Κοστολόγησης και ο ρόλος της στη διαδικασία λήψεως αποφάσεων στον επιχειρησιακό χώρο.
 • Το Πρότυπο Κόστος.
 • Καθορισμός προτύπων στην Κοστολόγηση.
 • Προσδιορισμός αποκλίσεων από το πρότυπο κόστος.
 • Έλεγχος των αποκλίσεων.
 • Λογιστικός χειρισμός των αποκλίσεων σύμφωνα με το Ε.Γ.Λ.Σ.
 • Περιεχόμενο και σκοπός του Γενικού προϋπολογισμού.
 • Μεθοδολογία κατάρτισης και έλεγχος μέσω του Γενικού προϋπολογισμού.
 • Ανάλυση σχέσεως δραστηριότητας, κόστους και κέρδους. Νεκρό σημείο. 

Βιβλιογραφία:

 1.  Βανακας Α., 1994, Θεωρητική και εφαρμοσμένη λογιστική κόστους ΙΙ, Απόστολος Βανακας,
 2.  Παγγειος Ι., 1993, Θεωρία κόστους τεύχος ΙΙ, Σταμουλης
 3.  Πρωτοσυγγελίδης Σ., 1990, Λογιστική κόστους ΙΙ, Σύγχρονη εκδοτική
 4.  Βενιερης Γ., 2005, Λογιστικη κόστους, Ιωαννιδου Π. & σια ο.ε.,
 5. Κεχρας Ι., 2009, Η σύγχρονη κοστολόγηση κατά δραστηριότητα, activity based costing (a.b.c.), Σταμουλη α.ε.
 6. Βαρβακης Κ., 2001, Θεωρια του κοστους – το κοστος και οι επιχειρηματικες αποφασεις, Οικονομικές εκδόσεις α.ε. epsilon net αε

Copyright 2015 - ΤΕΙ Θεσσαλίας - Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής - All Rights Reserved