Μηχανογραφημένη Λογιστική ΙΙ
Ονομα Μαθήματος: Μηχανογραφημένη Λογιστική ΙΙ
Κωδικός Μαθήματος: 594
Υποχρεωτικότητα Μαθήματος: ΜΕ
Εβδομαδιαίες ώρες θεωρίας/εργαστηρίου/
ασκ.πράξης
2Θ+2Ε = 4
Διδακτικές μονάδες: 5
Τυπικό εξάμηνο διδασκαλίας: 5
Περιγραφή μαθήματος:

Σκοπός του Μαθήματος :

Γενικός σκοπός του μαθήματος είναι να αποκτήσουν οι σπουδαστές γνώσεις σχετικές  με την τήρηση  βιβλίων  Γ΄ κατηγορίας εμπορικών επιχειρήσεων στον  Η/Υ με το Λογιστικό Πρόγραμμα <<ΚΕΦΑΛΑΙΟ της ALTEC A.E για βιβλία Γ΄ κατηγορίας>>

 

Στόχοι του μαθήματος :

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος ο σπουδαστής είναι σε θέση :

  • Να γνωρίζει τον τρόπο οργάνωσης και στησίματος μιας εμπορικής επιχ/σης με γ΄κατηγορίας βιβλία  στον  Η/Υ
  • Να γνωρίζει την διαδικασία καταχώρησης μηχανογραφικά όλων των λογιστικών εργασιών της χρήσης
  • Να χειρίζεται αποτελεσματικά το Λογιστικό Πρόγραμμα <<ΚΕΦΑΛΑΙΟ-γ΄κατηγορίας βιβλίων>> που χρησιμοποιείται από ένα μεγάλο αριθμό επιχ/σεων ανά την χώρα
  • Να γνωρίζει να επικοινωνεί μέσω υπολογιστών σε ένα περιβάλλον δικτύου ή   μέσω του Διαδικτύου

 

Αναλυτική Περιγραφή του μαθήματος:

Ανάπτυξη πρακτικής εφαρμογής στον Η/Υ με βιβλία γ΄κατηγορίας εμπορικής επιχ/σης. – Σύνταξη Απογραφής Έναρξης. – Άνοιγμα Βιβλίων Χρήσης. – Λογιστικά Γεγονότα – Κλείσιμο Μήνα – Συμφωνία Καθολικών και Ισοζυγίων – Τελική Απογραφή – Εγγραφές Κλεισίματος Χρήσης – Οριστικό Ισοζύγιο – Ισολογισμός .

 

Βιβλιογραφία:

  1. Ρεβάνογλου Α., Ράλλης Α., 1995, Το Μηχανογραφημένο Λογιστήριο, Εκδόσεις INTERBOOKS
  2. Καραγιώργος Θ., – Πετρίδης Α., 2001,  Μηχανογραφημένη Γενική Λογιστική - Θεωρία και Πράξη, Εκδόσεις ΓΕΡΜΑΝΟΣ
  3. Σφακιανός Γ., Σφακιανός Κ., 1996, Γενική Λογιστική με Η/Υ  Εκδόσεις  ΙΝΤΕRBOOKS
  4. Γκίνογλου Δ., Ταχυνάκης Π., Πρωτόγερος Ν., 2004, Λογιστικά Πληροφοριακά Συστήματα – Μηχανογραφημένη Λογιστική, Εκδόσεις  ROSILI

Copyright 2015 - ΤΕΙ Θεσσαλίας - Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής - All Rights Reserved