Ποσοτικά Θέματα Χρηματοοικονομικής
Ονομα Μαθήματος: Ποσοτικά Θέματα Χρηματοοικονομικής
Κωδικός Μαθήματος: 595
Υποχρεωτικότητα Μαθήματος: ΜΕ
Εβδομαδιαίες ώρες θεωρίας/εργαστηρίου/
ασκ.πράξης
2Θ+2Ε = 4
Διδακτικές μονάδες: 5
Τυπικό εξάμηνο διδασκαλίας: 5
Περιγραφή μαθήματος:

Σκοπός του Μαθήματος :
Βασικός σκοπός της Θεματικής Ενότητας είναι να εισάγει τον σπουδαστή στα σημαντικότερα θέματα ποσοτικής ανάλυσης που είναι χρήσιμα στην περιοχή των χρηματοοικονομικών.

Στόχοι του μαθήματος :
Με την ολοκλήρωση του μαθήματος ο σπουδαστής είναι σε θέση:
Να εφαρμόζει κατάλληλα υποδείγματα για ανάλυση και πρόβλεψη χρηματοοικονομικών δεδομένων.
Να είναι εξοικειωμένος με σύγχρονες ποσοτικές προσεγγίσεις στην χρηματοοικονομική ανάλυση όπως: Νευρωνικά Δίκτυα, Δέντρα αποφάσεων, clusters, Μοντέλα κατάστασης χώρου (State Space Models).
Να μπορεί να επιλέξει την κατάλληλη επιστημονική εφαρμογή (software - module) για συγκεκριμένα προβλήματα.

Αναλυτική Περιγραφή του μαθήματος:
Εισαγωγή στην Ποσοτική Ανάλυσης
Απλό γραμμικό υπόδειγμα και η μέθοδος ελαχίστων τετραγώνων
Στατιστική επαγωγή στο απλό γραμμικό υπόδειγμα
Το πολλαπλό υπόδειγμα παλινδρόμησης
Έλεγχος γενικών γραμμικών υποθέσεων
Μεταβολές παραμέτρων και ψευδομεταβλητές
Ενδογένεια
Ετεροσκεδαστικότητα
Αυτοσυσχέτιση
Σχέσεις αυτοπαλίνδρομης κατανεμημένης υστέρησης
Ποσοτική Μάθηση με Υπολογιστικές Μηχανές
Νευρωνικά Δίκτυα
Δέντρα αποφάσεων (Decision Trees)
Clustering
Μοντέλα Κατάστασης Χώρου

Βιβλιογραφία:
1) Fabozzi, F.ξ., Focardi, S.M., Rachev, S.T., Arshanapalli, B.G., and Hoechstoetter, M., (2014), The Basics of Econometrics: Tools, Concepts, and Asset Management Applications, Publisher: Wiley.
2) Siegel, E., and Davenport, T.H., (2013), Predictive Analytics: The Power to Predict Who Will Click, Buy, Lie, or Die, Publisher: Wiley
3) Kovalerchuk, B., and Vityaev, E., (2013), Data Mining in Finance: Advances in Relational and Hybrid Methods , Publisher: Springer
4) Berman, J.J., (2013), Principles of Big Data: Preparing, Sharing, and Analyzing Complex Information, Publisher: Morgan Kaufmann
5) Hadri, K., and Mikhail, W., (2013), Econometric Methods and Their Applications in Finance, Macro and Related Fields, Publisher: World Scientific Publishing Company.
6) Brockwell, p.j., Davis, R.A., (2013), Introduction to Time Series and Forecasting, Publisher: Springer.
7) Βενέτης Ι, (2013), Εισαγωγή στην Οικονομετρία, Εκδότης: ΓΚΟΤΣΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.
8) Bamberg, G., Baur, F., και Krapp, F (2013), Στατιστική, Εκδότης: "Εκδόσεις ΠΡΟΠΟΜΠΟΣ" ΚΙΜΕΡΗΣ Κ. ΘΩΜΑΣ
9) Wijst, N.V.D., (2013), Finance: A Quantitative Introduction, Publisher: Cambridge University Press.
10) Gujarati, D.N., και Porter, D.C., (2012), Οικονομετρία, Αρχές και Εφαρμογές, Εκδότης: ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α. ΤΖΙΟΛΑ & ΥΙΟΙ Α.Ε.
11) Κατρακυλίδης Κ., και Ταμπάκης Ν., (2011), Εισαγωγή στην Οικονομετρία, Ασκήσεις, Εκδότης: Εκδόσεις ΖΥΓΟΣ - Ιωάννης Μάρκου & Υιος Ο.Ε.
12) Martinsky, O., (2010), Intelligent Trading Systems: Applying Artificial Intelligence to Financial Markets, Publisher: Harriman House
13) Ζαπράνης Α., και Λιβάνης Ε., (2009), Χρηματοοικονομικές Εφαρμογές με το MATLAB, Εκδότης: ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΕ

Copyright 2015 - ΤΕΙ Θεσσαλίας - Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής - All Rights Reserved