Έναρξη μαθημάτων εξ αποστάσεως του μαθήματος Ανάλυση Επενδύσεων και Διαχείριση Χαρτοφυλακίου (695 Θ)

 

Τη Δευτέρα 30/3/2020  και ώρα 14:00 ακριβώς, ξεκινάμε τα μαθήματα με τη μέθοδο της τηλε-εκπαίδευσης του Π.Θ. και για τη θεωρία του μαθήματος Ανάλυση Επενδύσεων και Διαχείριση Χαρτοφυλακίου (695 Θ).
Παρακαλούνται οι φοιτητές να προβούν στις κατάλληλες διαδικασίες για την εγγραφή τους στο σύστημα, όπως υποδεικνύουν οι σχετικές οδηγίες που ανακοινώθηκαν στην ιστοσελίδα του Π.Θ.( https://it.uth.gr/kb/ms-teams-syndesi-kai-hrisi )
Ο κωδικός για τη συμμετοχή σας στην τηλεδιάλεξη είναι: 569b91x

Ο διδάσκων
Δρ. Νικόλαος Παντελίδης

Copyright 2015 - ΤΕΙ Θεσσαλίας - Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής - All Rights Reserved