ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΠΤΥΧΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΚΟΜΩΣΙΑ ΤΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΠΤΥΧΙΟΥ, ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΦΟΙΤΗΤΩΝ, ΩΣ ΤΙΣ 19 ΜΑΙΟΥ 2017, ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΚΟΜΩΣΙΑ ΤΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ.

 

ΑΠΟ ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Copyright 2015 - ΤΕΙ Θεσσαλίας - Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής - All Rights Reserved