Αναβολή μαθημάτων κ. Περσάκη 9/5/2017

Τα μαθήματα του κ.Περσάκη της Τρίτης 9/5/2017 δεν θα γίνουν.

Θα το μεταφερθούν για 23/5/2017 ή 25/5/2017, κατόπιν συνεννοήσεως με του φοιτητές.

Copyright 2015 - ΤΕΙ Θεσσαλίας - Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής - All Rights Reserved