ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ERASMUS

Όσοι φοιτητές επιθυμούν από δω και στο εξής να αναγνωρίσουν μαθήματα από προγράμματά Erasmus, θα πρέπει οι ίδιοι να παίρνουν βαθμολογία από το Γραφείο ERASMUS στο Πανεπιστήμιο και στην συνέχεια να την υποβάλλουν μαζί με την υπεύθυνη δήλωση (στην οποία θα αναγράφεται ποια συγκεκριμένα μαθήματα με κωδικούς ζητούνται να αντιστοιχηθούν με ποια) στη Γραμματεία του Τμήματος.

Βαθμολογίες μεμονωμένες ή υπεύθυνες δηλώσεις μέσω ταχυδρομείου ή  e-mail δεν θα γίνονται δεκτές.

 

Από την Γραμματεία του Τμήματος  

Copyright 2015 - ΤΕΙ Θεσσαλίας - Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής - All Rights Reserved