Ανακοίνωση για εξέταση πτυχιακών

Παρακαλούνται όσοι σπουδαστές – στριες   κατέθεσαν

πτυχιακές εργασίες στη Γραμματεία του Τμήματος

να προσέλθουν αύριο 1/2/2018 και ώρα 8.00 π.μ

για εξέταση-βαθμολόγηση των εργασιών τους .

 

Από τη Γραμματεία του Τμήματος Λογιστικής  και Χρηματοοικονομικής

Copyright 2015 - ΤΕΙ Θεσσαλίας - Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής - All Rights Reserved