Η επιτροπή πρακτικής άσκησης θα κάνει ενημέρωση των φοιτητών για την έναρξη της Πρακτικής Άσκησης, για την περίοδο 1 Οκτωβρίου 2018 έως 31 Μαρτίου 2019.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι:

α) που έχουν συμπληρώσει τις προϋποθέσεις, ή

β) που προβλέπεται να συμπληρώσουν τις προϋποθέσεις κατά την διάρκεια της εξεταστικής περιόδου του Σεπτεμβρίου 2018,

να προσέλθουν την Τρίτη 11/9/2018 και ώρα 10:00 π.μ. στην αίθουσα 22-24.

Η ενημέρωση θα αφορά τόσο στην Κλασσική Πρακτική Άσκηση (μέσω ΟΑΕΔ), όσο και στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ.

Στο e-class, υπάρχει μάθημα με τον τίτλο «Πρακτική Άσκηση τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής» και είναι απαραίτητο οι φοιτητές να ενημερωθούν για τις προϋποθέσεις, διαδικασίες, έγγραφα κ.λ.π. που σχετίζονται με την Π.Α., πριν την συνάντηση στο Τ.Ε.Ι.

Διευκρινήσεις μέσω τηλεφώνου ή με αποστολή e-mail δεν θα δοθούν.

 

Εκ μέρους της επιτροπής Π.Α.

Η πρόεδρος

Ευδοκία Τσιφόρα

 

Copyright 2015 - ΤΕΙ Θεσσαλίας - Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής - All Rights Reserved