Οι φοιτητές παλαιότερων εξαμήνων που χρωστούν (έχουν κοπεί με βαθμό)  το εργαστηριακό μάθημα Ανάλυση Επενδύσεων και Διαχείριση Χαρτοφυλακίου  να κάνουν εγγραφή μέχρι 31-5-2018 στην ομάδα χρηστών «Κομμένοι με  βαθμό» στην ιστοσελίδα του μαθήματος στο e-class για να μπορέσουν να  δώσουν εξετάσεις.

Ο διδάσκων
Γεώργιος Μαμάνης

Copyright 2015 - ΤΕΙ Θεσσαλίας - Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής - All Rights Reserved