Ανακοίνωση για το εργαστήριο του μαθήματος ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ του Γιώργου Μαμάνη.

Η εξεταστέα ύλη είναι τα κεφάλαια 2 και 4 από το βιβλίο των Βασιλείου και Ηρειώτη, «ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ» (2009), ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ROSILI συν τις σημειώσεις μου.

Γιώργος Μαμάνης

Copyright 2015 - ΤΕΙ Θεσσαλίας - Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής - All Rights Reserved