Ανακοίνωση για το μάθημα ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ


Όσοι φοιτητές επιθυμούν αλλαγή τμήματος στο εργαστηριακό μάθημα  ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ μπορούν να εγγραφούν  στην ομάδα

1. ΔΕΥΤΕΡΑ 8:00-10:00 (εργαστήριο 2019) ή

2. ΤΡΙΤΗ  10:00-12:00 (εργαστήριο 2019).

Γιώργος Μαμάνης

Copyright 2015 - ΤΕΙ Θεσσαλίας - Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής - All Rights Reserved