Ανακοίνωση για το μάθημα «Οικονομικά Μαθηματικά»

 

Την Τρίτη 23/1/2018 και κατά τις ώρες 12:00-14:00 θα πραγματοποιηθεί το τελευταίο μάθημα του εξαμήνου για επίλυση αποριών και ασκήσεων.

Η διδάσκουσα

Παλάσκα Κων/να

Copyright 2015 - ΤΕΙ Θεσσαλίας - Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής - All Rights Reserved