Ανακοίνωση Εξέτασης Ομάδων Εργαστηρίου Ποσοτικά Θέματα Χρηματοοικονομικής

 

Η εξέταση για το εργαστήριο θα γίνει  την Πέμπτη 25/1/2018 για όλες τις ομάδες στην αίθουσα 22-24  ως εξής:

 

Ομάδες 1η,2η,3η      Ώρα  10:00

Ομάδες 4η,5η          Ώρα  12:00

Ομάδες 6η,7η,8η      Ώρα  14:00

Copyright 2015 - ΤΕΙ Θεσσαλίας - Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής - All Rights Reserved