ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ Κου ΧΑΛΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗ

 

O  Κοs ΧΑΛΟΣ  ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ  ΘΑ ΕΧΕΙ  3 ΗΜΕΡΗ ΑΔΕΙΑ 

20- 21- 22   ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Copyright 2015 - ΤΕΙ Θεσσαλίας - Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής - All Rights Reserved