ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΠΡ.ΑΣΚΗΣΗ ΜΕΣΩ ΕΣΠΑ

Η επιτροπή ΠΑ σε συνεδρίαση της ενέκρινε τις αιτήσεις των παρακάτω φοιτητών για ένταξη στο πρόγραμμα ΠΑ μέσω ΕΣΠΑ.

Παρακαλούνται οι επιλεγέντες φοιτητές:

1. να συμπληρώσουν και ηλεκτρονικά τα στοιχεία που ζητούνται στην ηλεκτρονική φόρμα https://goo.gl/forms/nzxEjumVhGUkGfBm2 για διευκόλυνση συμπλήρωσης των απαραίτητων δικαιολογητικών από την επιτροπή πρακτικής άσκησης

2. Να παρακολουθούν τα email τους σε καθημερινή βάση διότι για περεταίρω ανακοινώσεις αλλά και γιατί τα υπόλοιπα έντυπα που θα τους ζητηθούν να συμπληρώσουν θα τους αποσταλούν ηλεκτρονικά.

Πίνακας Τοποθέτησης Φοιτητών

α/α Ονοματεπώνυμο Φοιτ   Επωνυμία Φορέα/Επιχείρησης

1   ΠΙΤΣΑΡΑ ΣΩΤΗΡΙΑ             ΦΩΤΙΟΣ Ι. ΜΠΕΡΙΤΖΑΣ

2   ΣΑΠΑΡΔΑΝΗ ΕΙΡΗΝΗ          ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

3   ΠΟΝΤΙΚΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ           ΣΤΑΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΡΙΟΣ

4   ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ       ΑΦΟΙ ΜΟΥΣΤΑΚΑ Ο.Ε.

5   ΤΣΑΡΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗ                ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ Α.Ε

6   ΒΛΑΓΟΪΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ        ΑΛ. ΧΡΥΣΑΦΗΣ - ΑΝ. ΒΟΓΑΣ ΟΕ

 

Ο πρόεδρος της επιτροπής ΠΑ

Copyright 2015 - ΤΕΙ Θεσσαλίας - Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής - All Rights Reserved