ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΕΝΤΥΠΟΥ +CD ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΕΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΥ

Για να κατεβάσετε την αίτηση παρακαλώ κάντε κλικ εδώ.

 

Παρακαλούνται οι φοιτήτριες –τες του Τμήματος  

                                     που επιθυμούν  να εξεταστούν οι πτυχιακές τους εργασίες

                                                               εντός  του Απρίλιου  2023     

                                     Να  αποστείλουν  ταχυδρομικώς με απλό ταχυδρομείο   ή  με courier

                                     έως  και τις 3/4/2023 ημέρα Δευτέρα   στη παρακάτω διεύθυνση:

 

                                               Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

                                               Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής   

                                               Γραμματεία

                                               Γαιόπολις –Λάρισα

                                               ΤΚ 41500

 

                              α)  το επισυναπτόμενο  έντυπο υποβολής της πτυχιακής εργασίας (υπογεγραμμένο μόνο από αυτούς)

 ΟΔΗΓΙΕΣ : 1) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ : ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ή ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ή ΔΙΚΑΙΟ

                   2) ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ : ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΒΙΒΛΙΑ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΑΤΕ (ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ 3ή 4)

                           3) ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ (ΣΥΝΟΨΗ 3η 4 ΓΡΑΜΜΩΝ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ )

                          

                                          β)  ένα cd της πτυχιακής με το ονοματεπώνυμο τους (και το όνομα  του συν εξεταζόμενου εάν έχουν πάρει ίδιο θέμα δύο)

 

                           Όλα τα παραπάνω αφού πρώτα αποστείλουν την τελική τους εργασία (μαζί  με ένα power point)

                           και πάρουν το ΟΚ από τους επιβλέποντες καθηγητές τους

                          Η εξέταση των πτυχιακών εργασιών θα γίνει εξ αποστάσεως με την χρήση ηλεκτρονικών  μέσων.

                          Οι ημερομηνίες εξέτασης  θα ανακοινωθούν με ανακοίνωση από τους καθηγητές που επιβλέπουν τις εργασίες τους  

                                                                     

 

                                 Από τη Γραμματεία του ΠΣ Λογιστικής  και Χρηματοοικονομικής  

Copyright 2015 - ΤΕΙ Θεσσαλίας - Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής - All Rights Reserved