ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΜΕ ΚΑΤ' ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΜΕΤΑΓΡΑΦΗ

Παρακαλούνται οι φοιτητές των οποίων οι αιτήσεις για κατ’ εξαίρεσή μεταγραφή στο Τμήμα έχουν γίνει δεκτές να προσέλθουν από σήμερα 18/3/2019 έως 22/3/2019  και ώρες 11-1 π.μ για να εγγραφούν στο Τμήμα προσκομίζοντας την αστυνομική τους ταυτότητα και ένα αντίγραφο της.

 Από τη Γραμματεία του Τμήματος  Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής   

Copyright 2015 - ΤΕΙ Θεσσαλίας - Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής - All Rights Reserved