Η  ΠΑΡΑΔΟΣΗΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ Η  ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΤΗ

ΔΕΥΤΕΡΑ  15-01-2018 ΩΡΑ 12.00  ΣΤΗΝ  ΑΙΘΟΥΣΑ  106  ΚΑΤΩ  ΣΤΟ ΙΣΟΓΕΙΟ

TO  TI  ΑΚΡΙΒΩΣ  ΘΑ ΕΧΕΤΕ ΜΑΖΙ  ΣΑΣ  ΤΗΝ ΩΡΑ ΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ  ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ  ΣΤΗΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

                                                                      ΧΑΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

Copyright 2015 - ΤΕΙ Θεσσαλίας - Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής - All Rights Reserved