ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ με επιβλέποντα τον Παπαγεωργίου Γεώργιο

Όσοι φοιτητές έχουν καταθέσει τις πτυχιακές τους στη γραμματεία και θα τις παρουσιάσουν την 8/10/2020, με επιβλέποντα τον Παπαγεωργίου Γεώργιο, παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με τον επιβλέποντα στο email: gp.22594@gmail.comπροκειμένου να τους ανακοινωθεί ο κωδικός πρόσβασης στη πλατφόρμα MSTEAMSτου μαθήματος. Η εξέταση θα γίνει με μια σύντομη και περιεκτική παρουσίαση PowerPoint περίπου των δέκα (10) διαφανειών.  

 

Ο διδάσκων

Copyright 2015 - ΤΕΙ Θεσσαλίας - Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής - All Rights Reserved