ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  ΙΚΥ ΓΙΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΕΥΠΑΘΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ

Α. Η βεβαίωση του Τμήματος/Σχολής του υποψηφίου αναφορικά με την επιτυχή εξέταση στο 60% των μαθημάτων του ενδεικτικού προγράμματος σπουδών του έτους 2016-2017, χορηγείται ατομικά στον υποψήφιο κατόπιν αιτήματός του και δεν αποστέλλεται από τις Γραμματείες στο ΙΚΥ υπηρεσιακά.

 

Ο υποψήφιος θα πρέπει να έχει εξεταστεί επιτυχώς στο 60% των μαθημάτων του ενδεικτικού προγράμματος σπουδών του ακαδ. έτους 2016-17 (πλην των πρωτοετών), λαμβάνοντας υπόψη έως και την εξεταστική του Σεπτεμβρίου 2017 που αφορά στο ακαδ. έτος 2016-17.

 

Β. Μετά την ανάρτηση του Πίνακα Κατάταξης που θα δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα του ΙΚΥ, οι υποψήφιοι θα κληθούν με βάση τη σειρά κατάταξής τους, να υποβάλλουν στο ΙΚΥ τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, εντός προθεσμίας που θα ορισθεί από το ΙΚΥ.

 

Σας  ευχαριστούμε για τη συνεργασία και παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πληροφορία.

 

 

 

 

Ευαγγελία Κορολή

Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών

Γραφείο Επικοινωνίας

Τηλ: 210-3726357

 

Copyright 2015 - ΤΕΙ Θεσσαλίας - Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής - All Rights Reserved