ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ : ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΞΟΜΟΙΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2019-20 ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΘ

Τα μαθήματα  :

1) Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς

2) Χρηματοοικονομική Οικονομετρία   

τα οποία και θα προσφερθούν στο Β’ Εξάμηνο του Ακαδημαϊκό Έτους  2019-2020 και για  όσους  σπουδαστές –στριες του Παλαιού Προγράμματος Σπουδών έχουν κάνει αίτηση για Πανεπιστημιακή Εξομοίωση των Πτυχίων τους με το  Τμήμα Λογιστικής  και Χρηματοοικονομικής του ΠΘ, θα ξεκινήσουν και θα ενταχθούν στο Πρόγραμμα Μαθημάτων του Εαρινού Εξαμήνου 2019-2020  του Τμήματος Λογιστικής  και Χρηματοοικονομικής ΠΘ, όταν ολοκληρωθούν από το Πανεπιστήμιο οι διαδικασίες πρόσληψής έκτακτου προσωπικού για την Διδασκαλία τους, με βάση την απόφαση για προκήρυξη των συγκεκριμένων μαθημάτων από τη  Γενική  Συνέλευση  του Τμήματος.

Από τη Γραμματεία του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής  ΠΘ

Copyright 2015 - ΤΕΙ Θεσσαλίας - Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής - All Rights Reserved