ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΜΒΟΛΙΜΗ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ

Σύμφωνα με την απόφαση του Συμβουλίου Ένταξης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

αριθμ. πρακτ. 2/6-3-2019 (θέμα 2ο ) αποφασίστηκε για τους φοιτητές πέραν

του 9ου εξάμηνου σπουδών να δίνεται το δικαίωμα εξέτασης τους

στις εξετάσεις χειμερινού και εαρινού εξαμήνου εντός των χρονικών ορίων

των αντίστοιχων εξεταστικών περιόδων

 

 

                                    Από τη Γραμματεία του Τμήματος  

Copyright 2015 - ΤΕΙ Θεσσαλίας - Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής - All Rights Reserved