ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

 

  • Για αναλυτικές οδηγίες σχετικά με τις απαιτούμενες διαδικασίες και δικαιολογητικά για την έναρξη της ΠΑ δείτε την αντίστοιχη ενότητα στο e-class.

 

  • Εκεί έχουν αναρτηθεί και οι θέσεις διαθέσιμες θέσεις διαφόρων φορέων που έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για απασχόληση μέσω ΠΑ.

 

  • Όλες οι αιτήσεις θα πρέπει να έχουν κατατεθεί στη γραμματεία του τμήματος το συντομότερο δυνατό και σε κάθε περίπτωση το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 29/09/2017 και ώρα 11:00. Η επιτροπή ΠΑ θα συνεδριάσει την ίδια μέρα στις 12:00 για να εξετάσει τις αιτήσεις και να εγκρίνει ή όχι την τοποθέτηση των σπουδαστών στις αντίστοιχες θέσεις. Τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν στην ιστοσελίδα της ΠΑ και του τμήματος.

 

  • Οι σπουδαστές των οποίων οι θέσεις θα εγκριθούν θα πρέπει να παραλάβουν κατόπιν από τη γραμματεία τα απαραίτητα έντυπα για την πρακτική του άσκηση (είτε αυτοπροσώπως είτε ταχυδρομικά με δική τους χρέωση).

 

  • Επόμενη τοποθέτηση φοιτητών σε θέσεις ΠΑ θα αφορά την περίοδο 01/10/2017 έως 30/04/2014 και θα ξεκινήσει αμέσως μετά τη λήξη της τρέχουσας περιόδου.

 

Η επιτροπή ΠΑ

Copyright 2015 - ΤΕΙ Θεσσαλίας - Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής - All Rights Reserved