Παρακαλούνται οι φοιτητές –τριες που οι ενστάσεις τους

για μεταγραφή στο Τμήμα Λογιστικής  και Χρηματοοικονομικής

έγιναν δεκτές από το Υπουργείο Παιδείας

να καταθέσουν τα δικαιολογητικά στην Γραμματεία του Τμήματος

την Πέμπτη 13/12/2018 και την Παρασκευή 14/12/2018 (ώρες  9-5 μμ)

ή  στο Μητρώο του Τμήματος Τετάρτη 19/12/2018 (ώρες 11-1) και Παρασκευή 21/12/2018 (ώρες  11-1)

Επίσης μπορούν να στείλουν  ταχυδρομικώς τα δικαιολογητικά τους  

με σφραγίδα ταχυδρομείου μέχρι και την Παρασκευή 21/12/2018.

Στα δικαιολογητικά θα πρέπει να προσκομιστεί και η ανακοίνωση του Υπουργείου

στην οποία φαίνεται ότι η ένστασή τους έχει γίνει δεκτή.  

Επίσης  θα πρέπει μαζί με την κατάθεση των δικαιολογητικών να συμπληρώσουν και ατομικό φάκελο

με τα στοιχεία τους τον  οποίο  θα λάβουν.

 

Από τη Γραμματεία του Τμήματος Λογιστικής  και Χρηματοοικονομικής  

Copyright 2015 - ΤΕΙ Θεσσαλίας - Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής - All Rights Reserved