ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Σας ενημερώνουμε ότι έχει δημιουργηθεί ο λογαριασμός σας (username) στο δίκτυο του  Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

 

Για να αποκτήσετε τα στοιχεία του λογαριασμού σας και να τον ενεργοποιήσετε  πρέπει να συνδεθείτε στην ιστοσελίδα της Ηλεκτρονικής Γραμματείας του ΤΕΙ προέλευσής σας και να ακολουθήσετε τη σχετική οδηγία. Επίσης έχει δημιουργηθεί και η ηλεκτρονική σας διεύθυνση (email) στο ΠΘ.  Πληροφορίες για τις παρεχόμενες ηλεκτρονικές υπηρεσίες θα βρείτε στο https://it.uth.gr.

 

Τα συνθηματικά σας (username, password) στο ΤΕΙ προέλευσής σας εξακολουθούν να ισχύουν για πρόσβαση στις υπηρεσίες που είχατε (π.χ.

Ηλεκτρονική Γραμματεία).

 

Αν έχετε χάσει τα στοιχεία σύνδεσής σας στην Ηλεκτρονική Γραμματεία μπορείτε να απευθύνεστε:

- (για τους φοιτητές του πρώην ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας) στο e-mail helpdesk@teiste.gr

- (για τους φοιτητές του πρώην ΤΕΙ Θεσσαλίας) στο Τμήμα Υποστήριξης Μηχανοργάνωσης και Δικτύου Τηλεματικής (Λάρισα) κ.κ. Χρήστο Καλφούντζο τηλ. 2410684718 και Νίκη Ιωαννίδου τηλ. 2410684716.

 

για τη Διεύθυνση Μηχανοργάνωσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

 

Νικόλαος Ασήμος

 

Copyright 2015 - ΤΕΙ Θεσσαλίας - Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής - All Rights Reserved