Αναπλήρωση εργαστηριακού μαθήματος "Ανάλυση επενδύσεων και διαχείριση χαρτοφυλακίου" του κ. Μαμάνη

Η αναπλήρωση του μαθήματος "Ανάλυση επενδύσεων και διαχείριση χαρτοφυλακίου (εργαστήριο)" που δεν έγινε λόγω της πρωτομαγιάς, θα αναπληρωθεί την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12/05/2017 ως εξής:

ώρα 14.00-16.00 (για το τμήμα της Δευτέρας 12.00-14.00)

ώρα 16.00-18.00 (για το τμήμα της Δευτέρας 16.00-18.00)

ώρα 18.00-20.00 (για το τμήμα της Δευτέρας 18.00-20.00)

 

Ο διδάσκων

Γ. ΜΑΜΑΝΗΣ

Copyright 2015 - ΤΕΙ Θεσσαλίας - Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής - All Rights Reserved