ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΕΙΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΜΑΘΗΜΑ: ΑΓΓΛΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ

ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΠΡΑΛΟΥ

ΟΜΑΔΑ Α.Π.

ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΕΙΣ Α.Π.

ΗΜΕΡΑ

ΩΡΑ

ΑΙΘΟΥΣΑ

A’

ΤΡΙΤΗΣ 12:00-14:00

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30/11/2018

12:00-14:00

ΤΕ4

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 7/12/2018

12:00-14:00

ΤΕ4

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14/12/2018

12:00-14:00

ΤΕ4

 

 

 

 

B’

ΤΕΤΑΡΤΗΣ 14:00-16:00

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 7/12/2018

10:00-12:00

ΤΕ4

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14/12/2018

10:00-12:00

ΤΕ4

 

 

 

 

Γ’

ΤΕΤΑΡΤΗΣ 10:00-12:00

ΤΕΤΑΡΤΗ  28/11/2018

14:00-16:00

ΤΕ4

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 7/12/2018

14:00-16:00

ΤΕ4

 

 

 

 

Copyright 2015 - ΤΕΙ Θεσσαλίας - Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής - All Rights Reserved