ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ & ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ - ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ & ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ - ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

 

Στα πλαίσια της παρακολούθησης των ραγδαίων αλλαγών που λαμβάνουν χώρα στον τομέα της λογιστικής, τα Τμήματα Λογιστικής &  Χρηματοοικονομικής καθώς και της Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΤΕΙ Θεσσαλίας σε συνεργασία με το επιστημονικό περιοδικό «Επιχείρηση» του εκδοτικού οίκου της Νομικής Βιβλιοθήκης , συνδιοργάνωσαν την 29η Απριλίου 2015, στο μεγάλο αμφιθέατρο της Διοίκησης Επιχειρήσεων, ημερίδα με θέμα «Επιχείρηση & Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα».

Την ημερίδα χαιρέτισαν ο Πρόεδρος του ΤΕΙ Θεσσαλίας Καθηγητής κ. Γούλας Παναγιώτης και ο Διευθύνων Σύμβουλος της Νομικής Βιβλιοθήκης κ. Καρατζάς Αντώνης, LLB, MBA , Δικηγόρος, που αναφέρθηκαν στη σημασία των Ελληνικών λογιστικών προτύπων ως νέου τρόπου απεικόνισης των οικονομικών καταστάσεων.

Η ημερίδα είχε εξαιρετική επιτυχία και την παρακολούθησαν πλήθος λογιστών-φοροτεχνικών, επιχειρηματιών καθώς και οι φοιτητές των δύο τμημάτων.

Το ειδικό αντικείμενο αυτής εστιάστηκε στην ενδελεχή παρουσίαση των νέων Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων (Ε.Λ.Π.) που ισχύουν από 1/1/2015 και αντικατέστησαν τις παλαιότερες διατάξεις του Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου (Ε.Γ.Λ.Σ) και του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Στοιχείων (Κ.Φ.Α.Σ.Σ.).

Τα νέα Ε.Λ.Π. παρουσιάστηκαν από τους εισηγητές:

Α) Μιχελινάκη Ευάγγελο, λογιστή φοροτεχνικό Α΄, σύμβουλο επιχειρήσεων και μέλος της επιστημονικής επιτροπής του περιοδικού «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ»,

Β) Σγουρινάκη Νικόλαο, λογιστή φοροτεχνικό Α΄, Διευθυντή σύνταξης του περιοδικού «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ»,

Γ) Παπαϊωάννου Αντώνιο, Οικονομολόγο-Λογιστή.

Τα κυριότερα σημεία των νέων Ε.Λ.Π που ανέπτυξαν οι ανωτέρω εισηγητές περιλάμβαναν  την έννοια των οντοτήτων, ανεξαρτήτως νομικής μορφής που υπάγονται στη ρυθμιστική εμβέλεια των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων, τις αλλαγές στον τρόπο σύνταξης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων και στην έκδοση παραστατικών, τους νέους κανόνες επιμέτρησης καθώς και το νέο σχέδιο των λογαριασμών των επιχειρήσεων που τηρούν διπλογραφικά βιβλία. Επίσης, παρουσιάστηκε και ο τρόπος σύνδεσης των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς.

Παράλληλα παρουσιάστηκε η σημασία της αναδιοργάνωσης των επιχειρήσεων για την υποβοήθηση της βιωσιμότητάς τους σε περιόδους οικονομικής κρίσης και ύφεσης από τον καθηγητή και Πρόεδρο του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων, κ. Παπαδημόπουλο Ιωάννη, καθώς και οι αναγκαίες αλλαγές που πρέπει να πραγματοποιηθούν για την βελτίωση του νομικού και φορολογικού περιβάλλοντος των επιχειρήσεων από τον αναπληρωτή καθηγητή και Πρόεδρο του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής κ. Παναγιώτου Παναγιώτη.

Λόγω της μεγάλης επιτυχίας της ημερίδας, ο  Πρόεδρος του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας κ. Γούλας Παναγιώτης, διαβεβαίωσε ότι παρόμοιες συνέργειες και συμπράξεις μεταξύ του Τ.Ε.Ι Θεσσαλίας και των κοινωνικών εταίρων θα συνεχιστούν και στο μέλλον επί ωφελεία όλων των μερών.  

 

Copyright 2015 - ΤΕΙ Θεσσαλίας - Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής - All Rights Reserved