ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΤΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2019-20

Κατεβάστε και τυπώστε τη βεβαίωση από εδώ.

Παρακαλούνται οι σπουδαστές-στριες του Προγράμματος Σπουδών Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής που θα συμμετάσχουν στην εξεταστική του Ιανουάριου 2019-20 και επιθυμούν να πάρουν βεβαίωση για τη συμμετοχή τους να εκτυπώσουν την επισυναπτόμενη βεβαίωση και να την προσκομίσουν για σφραγίδα στη Γραμματεία αφού πρώτα  υπογράψει ο εισηγητής-επιτηρητής του μαθήματος.

Μία βεβαίωση  για κάθε  μάθημα ξεχωριστά.

 

Από τη Γραμματεία του Τμήματος 

Copyright 2015 - ΤΕΙ Θεσσαλίας - Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής - All Rights Reserved