Για φοιτητές-τριες που ενδιαφέρονται να παρέχουν εργασία με μερική απασχόληση στο ΤΕΙ/Θ

Για φοιτητές-τριες που ενδιαφέρονται να παρέχουν εργασία με μερική απασχόληση στο  ΤΕΙ/Θ

«ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ

ΓΙΑ ΤΟ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΤΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017-18»

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ  ΣΤΗ  ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

 

ΑΙΤΗΣΕΙΣ

από  20/2/18 μέχρι  26/2/18

 

Κριτήρια Επιλογής Φοιτητών:

 

  1. Να βρίσκονται στο 3ο ή μεγαλύτερο εξάμηνο σπουδών και να ισχύουν οι προϋποθέσεις των υπολοίπων σπουδαστικών παροχών ως προς τη διάρκεια φοίτησης, ήτοι οι δικαιούμενοι φοιτητές να μην έχουν υπερβεί το 12ο εξάμηνο σπουδών.

 

  1. Να έχουν περατώσει επιτυχώς το 50% των μαθημάτων (Θ+Ε) που αντιστοιχούν στο στάδιο σπουδών τους (π.χ. σπουδαστής που βρίσκεται στο 5ο εξάμηνο θα πρέπει να  έχει περατώσει επιτυχώς το 50% τουλάχιστον των μαθημάτων των 1ου έως 4ου εξαμήνου σπουδών.

 

  1. Να μην έχουν πραγματοποιήσει ή πραγματοποιούν την πρακτική τους άσκηση.

 

  1. Η κατάταξη όσων ικανοποιούν τα κριτήρια επιλογής θα γίνει με βάση το Μ.Ο. της συνολικής τους βαθμολογίας.

 

  1. Σε περίπτωση ισοβαθμίας προηγούνται οι οικονομικά ασθενέστεροι σπουδαστές (με βάση το συνολικό οικογενειακό εισόδημα).

 

Δικαιολογητικά :

  1. Αίτηση
  2. Αναλυτική Βαθμολογία και βεβαίωση Μ.Ο. (μέσος όρος) βαθμολογίας, (εκδίδονται από το Μητρώο Σπουδαστών)
  3. Εκκαθαριστικό Εφορίας

 

(Η υποβολή δικαιολογητικών γίνεται στη Γραμματεία του Τμήματος)

Copyright 2015 - ΤΕΙ Θεσσαλίας - Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής - All Rights Reserved