Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών: «Λογιστική και Ελεγκτική»

1η Ανακοίνωση

2η Ανακοίνωση

 

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι-νες για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021
του  Δια τμηματικού Πρόγραμματοσ  Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.)
με τίτλο: «Λογιστική και Ελεγκτική» να διαβάσουν τις συνημμένες   ανακοινώσεις
σχετικές με το συγκεκριμένο  ΜΠΣ


Από τη Γραμματεία του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Copyright 2015 - ΤΕΙ Θεσσαλίας - Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής - All Rights Reserved