Διεξαγωγή τηλεδιάλεξης για την θεωρία της ΑΕ&ΔΧ την Τετάρτη 8/4/20, στις 12:00

Η διεξαγωγή της τηλεδιάλεξης για τη θεωρία του μαθήματος Ανάλυση Επενδύσεων και Διαχείριση Χαρτοφυλακίου θα γίνει την Τετάρτη 8/4/20, στις 12:00. Ο κωδικός συμμετοχής στην τηλεδιάλεξη είναι: 569b91x

Ο Διδάσκων
Δρ. Νικόλαος Α. Παντελίδης

Copyright 2015 - ΤΕΙ Θεσσαλίας - Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής - All Rights Reserved