Εγγραφή στο μάθημα ‘’Ανάλυση Επενδύσεων και Διαχείριση Χαρτοφυλακίου’’ με τον κ. Μπαρμπαρούση.

Για την εγγραφή παρακαλώ πηγαίνετε στο e-class του πρώην ΤΕΙ Θεσσαλίας  και στις διαθέσιμες ομάδες που υπάρχουν.

Copyright 2015 - ΤΕΙ Θεσσαλίας - Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής - All Rights Reserved