Εγκεκριμένες αιτήσεις ΠΑ μέσω ΟΑΕΔ

Εγκρίθηκαν οι παρακάτω αιτήσεις σπουδαστών για πρακτική άσκηση. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν τις συμβάσεις τους από τη γραμματεία του τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής από την Πέμπτη 26/09/2019. Όσοι είχαν καταθέσει τις συμβάσεις τους σφραγισμένες από το φορέα απασχόλησης θα παραλάβουν μόνο δύο αντίγραφα (ένα για το σπουδαστή και ένα για τον εργοδότη). Όσοι δεν τις είχαν σφραγίσει θα παραλάβουν και τα 4 αντίγραφα, θα τα σφραγίσει ο εργοδότης και κατόπιν θα πρέπει να επιστρέψουν τα δύο αντίγραφα των συμβάσεων στη γραμματεία του τμήματος εντός 5 ημερών από την έναρξη της ΠΑ (και ταχυδρομικά). Εξαιρούνται οι συμβάσεις που αφορούν την Εθνική Τράπεζα οι οποίες μας επιστρέφονται από τα κεντρικά της Εθνικής χωρίς μεσολάβηση του φοιτητή. 

Επίσης θα παραλάβετε και τα βιβλία ΠΑ

Επίσης από αυτή τη περίοδο (01/10/2019) είναι υποχρεωτική η δήλωση της ΠΑ από τον εργοδότη στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ, συμφώνα με εγκύκλιο του Υπουργείου εργασίας. Να ενημερώσετε τους εργοδότες σας. Διευκρινίζεται ότι το αποδεικτικό αναγγελίας της Σύμβασης του Φοιτητή, είναι προαπαιτούμενο για την αποζημίωσή σας.

 

Δείτε τα ονόματα εδώ

 

 

Copyright 2015 - ΤΕΙ Θεσσαλίας - Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής - All Rights Reserved