ΕΝΑΡΞΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΟΑΕΔ

Από Τρίτη 19/03/2019  μέχρι και Παρασκευή 22/03/2019 και ώρα 13:00 θα κατατίθενται στην γραμματεία του τμήματος οι αιτήσεις των φοιτητών για έναρξη πρακτικής άσκησης μέσω ΟΑΕΔ. Τα δικαιολογητικά που θα πρέπει να προσκομίσουν οι ενδιαφερόμενοι είναι:

  1. Ηλεκτρονική αίτηση στο http://accpraktiki.teilar.gr την οποία και θα εκτυπώσετε. Προσοχή: Πρέπει υποχρεωτικά να συμπληρωθούν όλα τα πεδία!!!
  2. Έντυπη αίτηση που θα βρείτε στο e-classτης Πρακτικής Άσκησης στη ενότητα

              « 1. Έγγραφα για την έναρξη της πρακτικής άσκησης».

  1. Βεβαίωση αποδοχής από τον φορέα που θα κάνετε ΠΑ. Δείτε σχετικό υπόδειγμα στο e-class.
  2. Βεβαίωση από το μητρώο ότι πληρείτε τις προϋποθέσεις για έναρξη ΠΑ

 

Οι νέες συμβάσεις δεν είναι ακόμα διαθέσιμες από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας οπότε θα ενημερωθείτε για αυτές σε μεταγενέστερο χρόνο.

Επίσης δεν υπάρχουν ιδιαίτερα έντυπα για ΠΑ στην Εθνική Τράπεζα όπως παλιότερα, τουλάχιστον μέχρι στιγμής. 

 

Ο πρόεδρος της Επιτροπής ΠΑ

 

Βύρων Δαμασιώτης

Copyright 2015 - ΤΕΙ Θεσσαλίας - Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής - All Rights Reserved