Εξέταση των πτυχιακών εργασιών της περιόδου Ιουνίου 2021 με επιβλέποντα τον Γιάννη Χ. Λαμπρόπουλο

Η εξέταση των πτυχιακών εργασιών της περιόδου Ιουνίου 2021 με επιβλέποντα το Γιάννη Χ. Λαμπρόπουλο θα πραγματοποιηθεί τη Κυριακή 20/06/2021 και ώρα 11:00 π.μ.

Η εξέταση θα πραγματοποιηθεί μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας Ms Teams και οι εξεταζόμενοι θα λάβουν σχετικές οδηγίες μέσω email. 

Ο επιβλέπων

Γιάννης Χ. Λαμπρόπουλος

Copyright 2015 - ΤΕΙ Θεσσαλίας - Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής - All Rights Reserved