Εξετάσεις για τα εργαστήρια του μαθήματος "Εισαγωγή στην Πληροφορική"
Οι εξετάσεις για τα εργαστήρια του μαθήματος "Εισαγωγή στην Πληροφορική" θα γίνουν σύμφωνα με το συνημμένο αρχείο.
Οι φοιτητές παρελθόντων ετών χωρίς υποχρέωση παρακολούθησης, των οποίων τα ονόματα δεν εμφανίζονται στη λίστα, μπορούν να έρθουν για εξέταση την Δευτέρα 22/01/2018 και ώρα 13.00 στην αίθουσα Ε1
Ο Διδάσκων 
Αργυριάδης Παύλος

Copyright 2015 - ΤΕΙ Θεσσαλίας - Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής - All Rights Reserved