Εξετάσεις εργαστηρίων στα "Συστήματα Διαχ. Επιχ. Πόρων (SAP-ERP)
Η εξέταση των εργαστηρίων του μαθήματος "Συστήματα Διαχ. Επιχ. Πόρων (SAP-ERP)" θα γίνει τις μέρες και ώρες των εργαστηρίων στην αίθουσα ΔΔΕ1 του πρώην τμήματος Διοίκησης Διαχείρισης έργων. Συγκεκριμένα:
 
Ομάδα 1: Τετάρτη 7/6/2017 14.30-16.00
Ομάδα 2: Τετάρτη 7/6/2017 16.00-17.30
Παλαιοί φοιτητές με δικαίωμα απαλλαγής: Τετάρτη 7/6/2017 17.30-19.00
 
Ο Διδάσκων
Αργυριάδης Παύλος

Copyright 2015 - ΤΕΙ Θεσσαλίας - Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής - All Rights Reserved