ΕΞΕΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (ΔΑΜΑΣΙΩΤΗΣ)

Οι εξετάσεις όλων των τμημάτων Βάσεων Δεδομένων που διδάσκει ο κ. Δαμασιώτης θα γίνουν από 08/01/2020 μέχρι 10/01/2020 ως εξής:

Το τμήμα της Δευτέρας 18-20 θα εξεταστεί την Τετάρτη 08/01/2020 στις 18:00 - 20:00.

Το τμήμα της Τρίτης 16-18 θα εξεταστεί την Τετάρτη 08/01/2020 στις 14:00- 16:00

Τα τμήματα της Παρασκευής θα εξεταστούν την Παρασκευή 10/01/2020 κατά τις ώρες που γινόταν τα εργαστήρια.

Οι σπουδαστές που έχουν ζητήσει απαλλαγή και δεν παρακολουθούσαν σε κάποιο εργαστήριο θα εξεταστούν την Τετάρτη 08/01/2020 στις 16:00-18:00. Αν δεν επαρκούν οι θέσεις εξέτασης το συγκεκριμένο 2-ωρο η εξέταση θα παραταθεί και το επόμενο 18:00 -20:00. Σε κάθε περίπτωση πρέπει όλοι να είναι παρόντες στις 16:00 για να γίνει ο προγραμματισμός. Όσοι παρακολουθούσαν κανονικά κάποιο εργαστήριο όλο το εξάμηνο θα έρθουν την ώρα του αντίστοιχου εργαστηρίου που παρακολουθούσαν.

 

Ο Διδάσκων

Β. Δαμασιώτης

-----------------------------------------------------------

Copyright 2015 - ΤΕΙ Θεσσαλίας - Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής - All Rights Reserved